Cel

Celem charytatywnym jest wsparcie finansowe obozów letnich, organizowanych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich i Fundację Maltańską dla dzieci niepełnosprawnych z najuboższych rodzin oraz doposażenie maltańskiego szpitala w Barczewie. Operatorem części charytatywnej i wykorzystania środków jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”.
1. Szczyrzyc
Od 2005 roku Zakon Maltańskie organizuje integracyjne obozy dla młodzieży niepełnosprawnej. Szacuje się, że w tym czasie brało w nich udział ponad 1000 osób, z czego połowę stanowiły osoby dotknięte różnymi dysfunkcjami. Pozostali to wolontariusze, wśród których lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, prawnicy, pedagodzy, uczniowie i studenci z Polski, odnajdują satysfakcję z możliwości pomagania konkretnej osobie. Innych, którzy wspierają finansowo ten projekt, napędza świadomość, że pomogli sfinansować, być może pierwsze wakacje w życiu.
Organizatorzy podkreślają, że wyjazd ma służyć zdobywaniu samodzielności i rozwojowi społecznemu, dlatego uczestnicy obozu znajdują się pod opieką wolontariuszy, a nie najbliższej rodziny. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest turnus rodzinny pełniący inne funkcje terapeutyczne.
2. Szpital w Barczewie
Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie działa od sierpnia 2004r. , a od 2012r. w nowej siedzibie w Barczewie zdolnej do hospitalizowania ok. 80 osób. W tym regionie maltański szpital jest szczególnie potrzebny. Od dwóch lat, akcjami w ramach programu Zakon Maltański Ekstremalnie, konsekwentnie wspieramy rozwój tego szpitala, dofinansowując zakup sprzętu do ratowania i podtrzymywania życia.

 

Dodaj komentarz

maraton, bieganie, Jurek Skarżyński, Przemek Miarczyński, Karolina Gorczyca, Agnieszka Bal, Człowiek bez barier, Dębno, maraton, pomoc, zakon maltański