Organizator – KONTAKT

Tomasz Tarnowski – autor /  współpraca z mediami / współpraca z partnerami i sponsorami / pomysłodawca i uczestnik sportowych zadań /

tomasz.tarnowski@zakonmaltanski.pl

Kasia Tarnowska – współpraca z darczyńcami indywidualnymi / realizacja konkursu / zgłoszenia do honorowego zakładu / logistyka

k.tarnowska@agencjafm.com.pl

Organizator: AGENCJA FM  sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie przy ul. Krótkiej 4/1, 81-842 – wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150048 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN; REGON 190842214; NIP 585-10-05-649

 

Dodaj komentarz

maraton, bieganie, Jurek Skarżyński, Przemek Miarczyński, Karolina Gorczyca, Agnieszka Bal, Człowiek bez barier, Dębno, maraton, pomoc, zakon maltański