Zakon Maltański

Zakon Maltański, to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są  głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalis II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność tak  od władz  świeckich jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą w świecie sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają w dzisiejszym świecie działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Posługa szpitalnicza, która stanowi główną misję Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest również w świecie jako symbol ratownictwa.

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w., z wyjątkiem okresu komunizmu kiedy działalność Zakonu była zakazana. Od 1920 r. działa związek narodowy – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który od 1927 r jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

Aktualnie, w Polsce funkcjonuje 16 oddziałów MSM – (Maltańskiej Służby Medycznej – Andrychów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Działdowo, Głogoczów, Katowice, Kęty, Krosno, Nowy Targ, Nysa, Oświęcim, Poznań, Sulisławice, Szczecin, Warszawa)

6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa); 2 domy pomocy społecznej  (Szyldak, Puszczykowo); 2 centra pomocy specjalistycznej (Kraków, Poznań); 1 specjalistyczne przedszkole (Kraków) 1 szpital (Barczewo)

Łącznie, w 2015 roku stałą opiekę szpitalną  objętych było ponad 300 osób przez wszystkie dni w roku oraz dodatkowo, udzielono ponad 60 000 jednorazowych świadczeń pomocy. Tylko w jednej przychodni onkologicznej w Poznaniu, przez kilkanaście lat, 85 000 osób uzyskało bezpłatną pomoc.

W 2016 r. MSM zabezpieczała ŚDM w Krakowie organizując kilkadziesiąt wielonarodowych oddziałów ratunkowych, 30 karetek pogotowia, a lekarze MSM współtworzyli bezpośrednie zaplecze medyczne dla papieża Franciszka. W sierpniu 2016 r. został zorganizowany 33 Międzynarodowy Letni Obóz Zakonu Maltańskiego dla Młodzieży Niepełnosprawnej, przyjmując, w Piekarach pod Krakowem, 500 niepełnosprawnych wraz z opiekunami na tygodniowym obozie.

Dzięki  jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

http://zakonmaltanski.pl/

Dodaj komentarz

maraton, bieganie, Jurek Skarżyński, Przemek Miarczyński, Karolina Gorczyca, Agnieszka Bal, Człowiek bez barier, Dębno, maraton, pomoc, zakon maltański